Contact

Vatne Capital er et investeringsselskap (family office) eid av Runar Vatne.

Våre investeringsområder er eiendom, både direkte (Vatne Property) og gjennom partnerselskaper, noterte/unoterte aksjer (Vatne Equity) og renter (Vatne Trading). Virksomheten er lokalisert i Oslo på Kronprinsesse Märthas plass i Oslo og har 8 ansatte med lang erfaring innen de respektive satsningsområdene.

Log in